İLKE VE DEĞERLER

Karabük Üniversitesi İş Güvenliği ve Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (KİGSAM) hedeflerini gerçekleştirirken bazı ilkelere uygun davranmaya özen gösterecektir:

- Öncelikle, Karabük Üniversitesi'nde iş güvenliği uzmanlığı eğitim programlarını düzenlemek ve bu şekilde Üniversitenin, kamu, özel sektör ve Uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak;
- Merkezin güvenilirliğini sağlayarak, gerek üniversite içinde, gerekse dışında iyi bir marka (isim) oluşturmasını sağlamak;
- İş güvenliğ uzmanlığı eğitim gelirlerinin birimler arasında ve birimler içinde emek ve katkıya uygun olarak dağıtılmasını gözetmek;
- Çalışma hayatında, iş sağlığı ve güvenliği alanında toplumsal sorunlara duyarlılık göstermek, bu sorunların giderilmesinde bir eğitim kurumu olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmek ve ülkemizde güvenlik kültürünün oluşmasına katkı sağlamak.