İş Güvenliği ve Sağlığı Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Araştırma Merkezinin Amacı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 27.11.2010 tarih, 27768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlülüğe giren “ İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”, “İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında, “İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Programları”nı Karabük Üniversitesi’nde yürütmektir.

Bu amaçlar doğrultusunda İş Güvenliği ve Sağlığı Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi;